AR - GE

Ar-Ge Merkezi Hakkında

Ankara/Sincan Organize Sanayi Bölgesi Yiğit Akü A.Ş. tesisleri içinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge ve Teknoloji Merkezi 2011 yılından itibaren  faaliyet göstermektedir. Yiğit Akü A.Ş uzun yıllardır Türkiye’de araç üreten ana sanayi ve yan sanayi firmalarına konsept geliştirme dahil, tasarım ve ürün geliştirme konularında hizmet vermektedir. Devamlı olarak yürütülen tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, sektördeki yeni ürünlerin seri üretime alınma sürecinin yakından takip edilmesi ve piyasaya yeni çıkarılacak başta otomotiv ürünleri olmak üzere, birçok iş kolunda kullanılan akümülatör tasarımı, kalite ve proje endüstriyelleşme süreçleri her biri kendi alanında tecrübeli 55 kişilik Ar-Ge Merkezi personelleri ile sürdürülmektedir.  

Ar-Ge Merkezi – Organizasyon Yapısı

Yiğit Akü Ar-Ge Merkezi alt yapısında Ürün Geliştirme ve Simülasyon, Süreç Uygulama ve Yöntem Geliştirme, Araştırma ve Proje Yönetimi, Test ve Doğrulama, Fonksiyonel Testler Laboratuvarı, Simülasyon Testleri Laboratuvarı, Kimyasal Testler Laboratuvarı, Prototip Muayene ve Analiz Atölyesi, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Birimi, Mühendislik Tasarımı, İki ve Üç Boyutlu Modelleme ve Simülasyon, Batarya Üretimine Yönelik Makine, Ekipman, Kalıp Tasarımı ve Üretimi, Know-How Satışı ve Anahtar Teslim, Kurşun Asit Akü Fabrikası Kurulumu, Pil ve Akümülatör Teknolojilerine Yönelik Geri Dönüşüm alanlarında ilgili yeteneklere sahiptir. 

Ar-Ge Merkezi – Stratejiler


Ar-Ge Merkezi aşağıda belirtilen stratejiler doğrultusunda çalışma faaliyetlerine devam etmektedir.;

Her alanda rekabetçi piller geliştirmek üzere otomotiv başta olmak üzere farklı sektörlerin bilgi ve tecrübelerinin şirketimize kazandırılması. 
Uluslararası destek fonları ile Ar-Ge içinde dış kaynaklı finansman desteğinin ve uluslararası iş birliklerinin artırılması.
Tasarım partnerliği (codesign) çalışmalarının arttırılarak sektörler ve disiplinler arası bilginin yayılımını arttırmak ve çok paydaşlı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi.
Ticarileşmeyi artırmak amacıyla üniversite, kamu ve sanayinin bir araya geldiği platformlarda enerji depolama sistemlerine yönelik projelerin hayata geçirilmesi.
Mevcut fiziki araştırma altyapımız ve laboratuvarlarımız için ihtiyaç duyulabilecek altyapılar doğrultusunda geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi.
Faaliyet alanlarımızda akademik yetkinliğimizi artırmak üzere akademik eğitimlerin özendirilmesi ve akademik unvana sahip çalışan sayısının arttırılması.
Sektörümüzün Ar-Ge ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağı yetişmesine yönelik şirket içi eğitim programlarının oluşturulması.
Şirketimizin Ar-Ge personeli istihdam kapasitesinin artırılması.
Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının sayısının ve etkinliğinin artırılarak ticarileşme potansiyelinin yükseltilmesi.
Ar-Ge ve işbirliği kültürünün firma içinde yükseltilmesi.