Enerji Politikası

YİĞİT AKÜ A.Ş. olarak yürütmekte olduğumuz tüm faaliyetlerimizde yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi benimseyen bir kültür ile enerji yönetim sistemini uygularız.


Enerji hedef ve amaçlarına ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,
Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği konusunda şirketin tabi olduğu yasal ve diğer şartlara uyumlu çalışmayı,
Enerji verimliliği artırıcı projelerde kaynak ayırarak projelendirmeyi,
Enerji Yönetim Sistemi organizasyonu kurarak enerji performans göstergeleri belirlemeyi, izlemeyi ve düzenli olarak geçirmeyi,
Enerji performansını artırmaya yönelik yeni teknolojiler ile yenilebilir enerji kaynaklarını izleyerek şirketi daha global ve rekabetçi bir konuma taşımayı;
Enerji yönetim sistemi ve enerji performans sisteminde sürekli iyileştirme yapmayı,
Enerji verimi ve tasarruf önlemlerini uygulayıp doğal kaynak tüketimini en aza indirmeyi,
Satın alınan ürün ve hizmetlerde, yeni yatırım ve tasarımlarda, üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliğini gözetilmiş ürün ve hizmet temini,
Enerji verimi ve tasarruf önlemlerini uygulayıp “enerji tüketiminin azaltılması", elektrik tüketiminin azaltılması", "buhar tüketiminin azaltılması” gibi "ton üretim" ya da “çalışma saatı” veya “adet üretim” gibi   üretimle bağdaşlaştırılmış, ölçülebilir hedefler konularak enerji kullanımının kontrol altına alınmasını,
Enerji verimliliği ile ilgili toplumu ve paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi.
Politikamızın tüm paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak, bilinç ve duyarlılığı arttırmayı, beyan ve taahhüt ederiz

 

11.06.2019