VİZYONUMUZ

Sosyal sorumluluk ve çevre bilinciyle, tüm paydaşlarına değer katan; yenilikçiliği ve rekabet gücünü en üst seviyede tutan, sektöründe öncü, teknolojik şirketler arasında, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yaygın, güvenilir ve aynı kalitede hizmet sunan, Türk sermayesi ile global üretici olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Adil davranma
Gizlilik  
Güvence  
Katılımcılık  
Verimlilik  
İnsancıl davranış 
Sürdürülebilirlik  
Şeffaflık  
Yenilikçilik  
Sürekli gelişim
Hesap verilebilirlik

MİSYONUMUZ

Değerlerimizden ve kalitemizden ödün vermeden, ortak bir kazanç için tüm imkanlarımızı seferber ederek;sürekli gelişen, kar eden, güven veren bir firma olarak yaygın bayi ağı ve alternatif dağıtım kanalları ile geniş ürün ve hizmet yelpazesini toplumun her kesimine en hızlı ve en etkin şekilde ulaştırarak, vizyonu doğrultusunda başarıyla ilerlemek.

ETİK DEĞERLERİMİZ

 Tedarikçilerden veya müşterilerden herhangi bir hediye talep etmemek. (Çalışanın iradesi dışında olası gelebilecek değerli hedi yeler (Bir firmadan bir yıl içinde (son 12 ay içinde), toplamda 200 usd bedel üzeri) firmanın demirbaşına teslim edilmek üzere IK ya bildirilir).

Müşterilerden veya tedarikçilerden kişisel borç veya başka türlü menfaat oluşturabilecek veya yanlış anlamalara açık konu larda taleplerde bulunmamak (kişisel gıda,mal veya hizmet alımı dahil. Bu tür talepler “parasını ödeyeceğim” diye belirtilse bile istenmez). 

Çalışanların ve müşterilerin sağlık ve güvenlik koşullarını risk etmemek.

Şirket bilgilerini dışarıya deşifre etmemek, görev ile ilgili konuları şirket dışında konuşmamak, tartışmamak ve herhangi bir olum suz yoruma sebebiyet vermemek, her zaman her yerde şirketi en iyi şekilde temsil etmek.
Şirket çıkarlarını korumak, şirket değerini artırmaya yönelik çalışmak.

Dürüst, disiplinli, özverili ve çalışkan olmak.

Şirket çıkarlarını ve birey çıkarlarını çatıştırmamak. (YİĞİT AKÜ de çalışan tüm beyaz yakalı personel kendine ait veya yakınlarına ait olup bizzat kendisinin ilgilendiği özel iş yapmaz.)

Şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımında azami dikkati göstermek, gereksiz harcamalardan kaçınmak. Şirket mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmayıp, kullanımını engellemek.

Yatırımcılarla ve hissedarlarla olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranmak.
 Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranmak, müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için çaba har camak.
 Yasal gereklere ve mevzuatlara uymak.

 Müşterilerini, sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık ve net olarak bil ilendirmek.

 Çalışanlara iş güvenliği ve iş sağlığı kurallarına uygun çalışma ortamı sağlamak

 Çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranmak, eşit olanaklar sunmak.

 Her iş için uygun sayıda çalışanın istihdamına özen göstermek, mesai saatlerinin bilincinde olarak hareket edilmesine dikkat etmek.

 Her çalışanın yıllık izin kullanımının öneminin bilincinde olarak izin kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlamak.

 Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirmek, şirket içerisinde benimsenmesini sağlamak ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetmek.
 Kamuya sunmuş olduğu her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olmasını sağlamak.

 Şirket etik kurallarına uyumunu gözetmek, uyulmadığının fark edilmesi halinde yetkili mercilere başvurmak.

 Hiç bir şekilde siyasi, dini, ırki vs ayrım gözetmemek ve ayrımcılık yapmamak,

12.01.2017
Erinç Çetin MİSER
Genel Müdür
Yiğit Akü A.Ş