Sürdürülebilirlik

Ülkelerin ve sektörlerin ekonomik rekabet gücü, sürdürülebilirlik hedefleri ve iklim krizine karşı attıkları adımlarla gelişeceği yeni bir bakış açısıyla endüstride döngüsel ekonomi anlayışı, ekonomik sistem içinde kaynakları mümkün olduğunca tutmayı amaçlayan bir model sunuyor. Bu model, atık kavramını tamamıyla ortadan kaldırma potansiyelini barındırıyor.

Yeniden kullanım, geri dönüşüm ve yeniden üretim… Sürdürülebilirlik kapsamında arz-talep dengesini korumak için daha sağlıklı kaynak kullanımı ve daha az atık üretimi ‘Döngüsel Ekonomi’ yeni boyut kazanacak. Yakın bir geçmişe kadar ekonomi al-tüket-at doğrultusunda ilerliyordu. Yani ham madde işlenir, ürün haline getirilir, tüketici satın alır ve kullanım ömrünü tamamladıktan sonra ürün atık haline gelirdi. Gerek üretimin başında ham madde elde ederken gerekse kullanım ömrü sonunda ürün atık haline geldiğinde çevreye verdiği zarar ve kirletici etkileri üretim süreci de dahil olmak üzere göz ardı edilirdi. Sanayi devrimini takip eden yıllarda ortaya çıkan bu yaklaşımın tahribatı kentlerin nüfusunun artması, çarpık kentleşme ile birlikte ortaya çıkan kentsel atıklar olarak yansıdı. Artan nüfus ile birlikte hazır tüketim talebi de büyüdü.

Diğer yandan teknolojinin gelişimi ile kitlesel çapta büyüyen üretimde kaynakların tükenmesini gündeme getirdi. Bu süreç denizlerin kirlenmesi, doğal kaynakların tahrip olması, küresel ısınma ile iklim krizi gibi olumsuz çevresel gelişmeleri tetikledi ve sorunların büyümesinde rol oynadı.

BATARYA TASARIMINI ETKİLEYECEK

Döngüsel ekonomi otomobil aküleri ve elektrikli otomobil bataryaları başta olmak üzere akü sektörü için yeni düşünce ve fikirleri ateşliyor. Elektrikli taşıtların kullanımının yaygınlaşması sürdürülebilir taşımacılık ve ulaşım çözümlerini desteklemekle birlikte iklim krizi ile mücadele hedeflerine de katkı sağlıyor. Batarya talebinin giderek artacağı şeklinde bağlantılı bir durum ön görülürken şirketler de bu alanda büyüyen yatırımları ile birlikte ürün ve üretim modelleri için AR-GE çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Büyüyen talep üretimi tetikleyeceği gibi maliyetleri düşürmek adına teknolojik yenilikleri de pekiştirecek. Akü ve batarya paketlerinin son kullanıcı için daha uygun fiyatlara kavuşmasında sürdürülebilir kaynaklardan yararlanmak kilidi açacak etken olacak.

LİTYUM BATARYALAR İLE KARBON AYAK İZİ KÜÇÜLECEK

Lityum iyon bataryalar, bir otomobilde çevre sorunlarını azaltmak adına sadece kullanım ömrü süresince katkı vermekle kalmıyor. Geri dönüştürülebilir lityum bataryalar geliştirilerek karbon ayak izini küçültmek amaçlı çalışmalar devam ediyor. Geri dönüşüm oranı yükseldikçe ürünün çevreye olumsuz etkileri azalacak.

Yiğit Akü uzun süre sahip olduğu bilgi birikimi ile geliştirip tüm laboratuvar ve saha testlerini tamamlamış olduğu batarya paketlerini yıllardır farklı sektörlerin kullanımına sunuyor. Yiğit Akü’nün lityum aküleri ile hizmet verdiği sektörlerden bazıları ise forkliftler, istifleme makinaları, transpaletler ve LGV (Laser Guided Vehicle) başta olmak üzere fabrika içi lojistik araçları, golf araçları, temizlik makinaları ve hizmet sektö.ründe kullanılan 24 volt 80 volt aralığında çalışan tüm elektrikli araçlar olarak sıralanıyor.

Öncelikle Yiğit Akü hizmet sağladığı araçlara özel batarya çözümlerinin teknik fizibilite çalışmalarını yapılıyor. Araca uygun batarya paketlerini sağlıyor ve Yiğit Akü tasarımı ve üretimi olan batarya paketleri sahada ilgili araca entegre ediliyor. Entegrasyon sonrasında ise sahadaki ekiplere teknik eğitim veriliyor. Son olarak Yiğit Akü müşterilerinin kullanımına sunduğu Veri İzleme Merkezi ile batarya paketlerinin anlık durumlarının cep telefonundan takip edebileceği bir çözümü de sunuyor.