Kalite Politikası

    

Ana politikamız; Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımız beklentilerini en üst seviyede karşılamaktır.
Bunu gerçekleştirmek için;

Her fırsatı “Sürekli iyileştirme” yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin; dış ticaret ve gümrükleme mevzuatları, uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselterek “0” hataya ulaşmak,

İç ve dış iletişimi güçlendirerek, çalışanların istekli, yüksek motivasyonla çalıştığı; katılımcı, pozitif bir şirket kültürü oluşturmak ve çalışma ortamını geniş bir aile ortamına dönüştürmek,

Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, yalın yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutmak,

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesini sağlayarak, teknik ve kişisel yetkinlikleri artıracak eğitimleri belirleyerek, gerçekleştirmek,

İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek,

İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek aksiyonların belirlenmek,

Çevreye, insana ve topluma saygılı çalışma şartlarını sağlamak ve sürdürmek,

Ürün veya hizmeti, müşterilerinin istediği kalite ve zamanda; rekabetçi yatta, şirketin oluşturduğu “Kalite Hedefleri” çerçevesinde sağlamak,

Şirket paydaşları bünyesinde yalın dönüşümü benimseyerek, müşteri için değer katmayan işlemleri mümkün olduğunca azaltacak uygulamaları devreye sokmak,

Enformasyon ve üretim teknolojilerini izleyerek, kendi yenilikçi teknolojimizi geliştirmek,

Tedarikçilerimizi Kalite Güvence sistemimizin bir parçası ve iş ortağımız olarak görmek ve geliştirmek,

Şirket değerlerini korumak ve kritik riskleri yönetmek.

Tarih: 09.05.2017