Çevre ve İSG Politikası

Her türlü kurşun – asit starter akü ve akü malzemesi üretimi yapan YİĞİT AKÜ A.Ş. tüm faaliyetlerini yasal mevzuatlara uygun bir şekilde yapmaya özen gösterip, aşağıdaki her bir faaliyeti yönetim ve çalışanlar olarak Çevre ve İSG Politikamızın bir parçası olduğunu kabul etmiştir.

Yürürlükte bulunan ve bizi ilgilendiren tüm çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uymayı,

Üretim faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkacak atıklar ve emisyonlarla ilgili her türlü çevre kirliliğini kaynağında önleyici tedbirler almayı,

Atıkların, hammadde ve kaynaklarının alımından başlayarak azaltılmasını ve bu atıkların bir şekilde ayrıştırılmasını,

Tüm katı, sıvı ve gaz atıklarımızı kontrol altında tutmayı, yasal düzenlemeler kapsamında atık bertarafını gerçekleştirmeyi,

Geri kazanımı olmayan tüm atıklarımızı, kontrollü olarak bertaraf etmeyi ve/veya ettirmeyi,

Geri kazanımı mümkün olan atık aküleri çevreye zarar vermeden ve APAK yönetmeliğine uygun olarak tüm müşterilerimizden AKÜDER kanalıyla toplamayı ve/veya toplatmayı sağlayıp, geri kazanım firmalarına ulaştırmayı,

Çevre ile ilgili acil durumlar için riskler belirleyerek, bunları azaltmak için çalışmalar yapmayı,

Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızın kullanımını mümkün olduğu kadar azaltmayı ve/veya olabildiğince verimli kullanmayı,

Çalışanlarımıza yasal mevzuatlara uygun, can ve mal bakımından güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmayı, faaliyetlerimiz sebebiyle oluşacak meslek hastalıkları ve iş kazalarını önlemek amacıyla, tehlike ve riskleri sürekli gözden geçirerek etkin önlemler almayı,

Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi, bayilerimizi ve diğer paydaşlarımızı çevre ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında sürekli güncel bilgilerle bilgilendirmeyi, yönlendirmeyi, çevre ve iş sağlığı güvenliği bilinci konularında gelişmelerini sağlamayı,

Çalışanlarımıza ve geçici taşeron çalışanlarına sağlık, emniyet ve çevre (SEÇ) konusunda eğitimler vermeyi, misafir ve ziyaretçilere bilgilendirmeler ve uyarılarda bulunmayı,

İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

Şirket çalışanlarının diğerlerine örnek olabilecek şekilde etkin bir çevre bilinci ile birlikte hareket etmesini sağlamayı,

Talep edildiğinde çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemlerimizi kamuoyu incelemesine açık tutacağımızı,

Çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemlerimizi düzenli gözden geçirmelerle güncel tutmayı ve tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme ilkesine uymayı, beyan ve taahhüt ederiz.

26/02/2016
Genel Müdür
Erinç Çetin MİSER