Çevre ve İsg Politikası

Yiğit Akü, bünyelerindeki tüm üretim faaliyetlerini yasal mevzuatlara uygun bir şekilde yapmaya özen gösterip aşağıdaki her bir faaliyeti yönetim ve çalışanlar olarak Çevre ve İSG politikamızın bir parçası olduğunu kabul etmiştir.

•    Tüm faaliyetlerimizde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve diğer uygunluk yükümlülüklerine uymayı ve uygunluğunu düzenli aralıklarla gözden geçirmeyi,
•    Üretim faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkacak atıklar ve emisyonlarla ilgili her türlü çevre kirliliği etmenlerine karşı kaynağında önleyici tedbirler almayı,
•    Atıkların, hammadde ve kaynaklarından alımından başlayarak azaltılmasını ve bu atıkların yasal düzenlemelerde belirtilen metotlar ile ayrıştırılmasını sağmayı,
•    Tüm katı, sıvı ve gaz atıklarımızı kontrol altında tutmayı, yasal düzenlemeler kapsamında atık bertarafını gerçekleştirilmesini sağlamayı,
•    Geri kazanımı olmayan tüm atıklarımızı kontrollü olarak bertaraf etmeyi ve/veya ettirmeyi,
•    Geri kazanımı mümkün olan atık aküleri çevreye zarar vermeden ve APAK yönetmeliğine uygun olarak tüm müşterilerimizden AKÜDER kanalıyla toplamayı ve/veya toplatmayı sağlayıp, geri kazanım firmalarına ulaştırmayı,
•    Sürdürebilirlik için enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirip, enerji ve malzemenin verimli kullanılması için çalışmalar yapmayı,
•    Çevre ile ilgili acil durumları belirleyerek analiz etmeyi ve tespit edilen risklerin sokorlarını düşürmeyi,  
•    Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızın kullanımını mümkün olduğu kadar azaltmayı ve/veya olabildiğince verimli kullanmayı,
•    Tüm faaliyetlerimizde oluşabilecek büyük endüstriyel kazalar ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için çalışmalar yapmayı,
•    Çalışanlarımıza yasal mevzuatlara uygun, can ve mal bakımından güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmayı, faaliyetlerimiz sebebiyle oluşacak meslek hastalıkları ve iş kazalarını önlemek amacıyla, tehlike ve riskleri sürekli gözden geçirerek etkin önlemler almayı,
•    Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi, bayilerimizi ve diğer paydaşlarımızı çevre ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında sürekli güncel bilgilerle bilgilendirmeyi, yönlendirmeyi, çevre ve iş sağlığı güvenliği bilinci konularında gelişmelerini sağlamayı,
•    Çalışanlarımıza ve geçici taşeron çalışanlarına sağlık, emniyet ve çevre (SEÇ) konusunda eğitimler vermeyi, misafir ve ziyaretçilere bilgilendirmeler ve uyarılarda bulunmayı,
•    Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutmayı,
•    İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için yürürlükte bulunan İSG mevzuatına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç, gereç ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmayı, gerektiğinde kullanılmasını sağlamayı,
•    Şirket çalışanlarının örnek olabilecek etkin bir çevre bilinci ile hareket etmesini sağlamayı,
•    Talep edildiğinde çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemlerimizi kamuoyu incelemesine açık tutacağımızı beyan ve kabul etmeyi,
•    Çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemlerimizi düzenli aralıklarla kontrol ederek güncel tutmayı ve tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme ilkesine uymayı, beyan ve taahhüt ederiz.

05.01.2024
Genel Müdür
Taner YİĞİT