Lityum Akü Nedir?

Enerji günlük hayatımızda vazgeçemeyeceğimiz ihtiyaçların başında gelmektedir. Günümüzde herkes kesintisiz ve verimli enerji depolama çözümlerine yönelmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte endüstride yoğun olarak kullanılan elektrikli araçların enerji ihtiyacı da yüksek enerji yoğunluğuna sahip pillerin gelişmesini gerekli kılmıştır. 
Endüstriyel tip elektrikli araçlarda lityum akülerin pazarda tercih edilmesinde en önemli sebep konvansiyonel tip akülerden üstün özelliklere sahip olmalıdır. Bu üstün özelliklerden bahsedecek olursak; uzun çevrim sayıları, hafıza etkisinin olmaması, yüksek enerji yoğunluğu, çok düşük kendi kendine deşarj olarak sıralanabilir.
Pazarda çok çeşitli kimyaya sahip piller mevcuttur. Ancak bu çeşit çokluğu içinde en çok kullanım alanı bulunan pil tipi lityum temelli pillerdir.

Lityum Akünün Temeli Nelerdir?

Lityum akülerde yoğun olarak LiFePO4 (lityum-demir-fosfat) kimyasındaki hücreler kullanılır. Bunun başlıca sebebi, LiFePO4 hücre kimyasının diğer hücre kimyalarına göre daha güvenli, daha kararlı ve daha uzun ömürlü bir yapıda olmasıdır. Bir lityum akü birkaç temel parçadan oluşur. Genel olarak lityum akülerin temel bileşenlerine göz atarsak;
•    Hücre: Hücreler; katot, anot, elektrolit ve seperatör dahil olmak üzere çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. Hücre özelliklerini belirlemede katot malzemelerinin kimyası önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle hücreler; katot malzemedeki alaşıma göre adlandırılır. Kimyalar arasında en bilinenleri sıralayacak olursak; Lityum Demir Fosfat (LFP), Lityum Nikel Manganez (NMC), Lityum Kobalt Oksit (LCO), Lityum Titanat (LTO).

Farklı katot malzemelerinin birbirine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Uygulamaya özel en uygun aktif malzeme seçilmelidir. En yoğun kullanılan LFP (Lityum Demir Fosfat) pilinin enerji yoğunluğu, (NMC) ve (NCA) gibi diğer yaygın lityum pil türlerinden daha düşüktür ve ayrıca daha düşük çalışma voltajına sahiptir. Fakat, yüksek kimyasal kararlılığa sahip olması, yüksek güvenliği, düşük toksisitesi, uzun çevrim ömrü ve diğer faktörler nedeniyle, LFP pilleri tercih sebebi olmaktadır. Kimyanın yanı sıra piller montaj şekillerine göre de farklı isimlerde adlandırılmaktadır.

Silindirik Tip

Silindirik hücre, pil içerisindeki bileşenlerin rulo gibi sarılması, metal bir muhafaza içerisine yerleştirilmesi ve elektrolit doldurulup kutup başının yerleştirilmesiyle üretilmektedir. Elektrot  ve hücre tasarımının basitliği, yaygın kullanım alanı avantajlarına sahipken, üretim aşamasında yüksek hassasiyet gerekliliği, düşük ısıl dağılım verimliliği gibi dezavantajlara sahiptir.

Prizmatik Tip

Prizmatik hücre ise anot, katot gibi pil bileşenleri birbiri üzerine katlanarak ya da üst üste koyularak paketlenmektedir. Yüksek paketleme verimliliği, ısı transferinin sağlayacak geniş yüzeylerin bulunması gibi avantajlara sahipken; hücre montaj adımlarında yüksek hassasiyet gerektirmesi gibi bir dezavantaja sahiptir.

Torba Tip

Torba tip hücre anot, katot gibi pil bileşenleri prizmatik hücre gibi birbiri üzerine katlanarak ya da üst üste koyularak paketlenmektedir. Paketleme maliyetinin düşük olması, yüksek paketleme verimliliği, yüksek ısıl dağılım verimliliği, iyi izolasyon dayanımı, yüksek enerji kapasitesi avantajına sahipken, plaka dizme adımlarında yüksek hassasiyet gerektirmesi gibi bir dezavantajına sahiptir.

BMS (Batarya Yönetim Sistemi) : İleri teknolojiye sahip bataryalarda gerek ekonomik gerekse güvenlik nedenleri ile işletme performansını ve sistem güvenirliğini arttıran yapıların geliştirilmesi, batarya kaynaklı arızaların azaltılması ve bataryadan en yüksek verimin alınması hedeflenmektedir. Batarya Yönetim Sistemi (BMS), Lityum Batarya paketlerinde akım, gerilim, sıcaklık, şarj durumu gibi değerlerin anlık olarak izlenmesini, optimal değerler aşıldığında sisteme müdahale ederek sistemin korunmasını sağlar. 

Yiğit Akü, sahip olduğu lityum pil üretim tesisi ile 2009 yılından beri yürüttüğü AR&GE faaliyetleri sonucu Distalong markası adı altında bir çok farklı kimyada lityum tabanlı hücreler geliştirmiştir. Yiğit Akü, özellikle AGV/AMR, mekik, forklift, transpalet ve istif makinalarında kullanılmak üzere tasarladığı, kullanım ömrü uzun olan ve uzun vardiya/yoğun çalışma saatleri boyunca maksimum araç kullanılabilirliğini sağlayacak şekilde kısa sürede şarj edilebilen tüm elektrikli araçlara sunduğu tak-çalıştır lityum aküleri ile sektörde öncü firmalara hizmet vermektedir.

Lityum Akülerin Kullanım Alanları

•    AGV, Forklift, Transpalet ve İstifleme Makinaları
•    Golf Araçları
•    Temizlik Makinaları
•    Solar Sistemler
•    Karavan
•    Marin Uygulamaları
•    UPS
•    Telekom,
•    Aydınlatma Sistemleri
•    Tarım Makinaları

Lityum Akünün diğer akülerden farkı nedir?

Yiğit lityum aküler temel olarak önemsediğiniz her şeyi sunar:
•    Yüksek güçlü deşarj kapasitesi,
•    Yüksek enerji verimi,
•    Yüksek spesifik enerji,
•    Yüksek enerji yoğunluğu,
•    Çalışma ömrü boyunca azalmayan performans verimliliği,
•    Hızlı şarj kabiliyeti,
•    Batarya bitimini beklemeye gerek kalmadan istenilen zamanda şarj edebilme,
•    Uzun kullanım ömrü,
•    Bakım gerektirmeyen kapalı hücre yapısı,
•    Çevre dostu,
•    Güvenli batarya yönetim sistemi teknolojisi,
•    Geniş çalışma sıcaklığı aralığı,
•    Uzun raf ömrü.


İleri teknolojiye sahip Yiğit lityum bataryalarda gerek ekonomik gerekse güvenlik nedenleri ile işletme performansını ve sistem güvenliğini arttıran yapıların geliştirilmesi, batarya kaynaklı arızaların azaltılması ve bataryadan en yüksek verimin alınması hedeflenmektedir. Batarya Yönetim Sistemi (BMS), Lityum Batarya paketlerinde akım, gerilim, sıcaklık, şarj durumu gibi değerlerin anlık olarak izlenmesini, optimal değerler aşıldığında sisteme müdahale ederek sistemin korunmasını sağlar.  BMS aynı zamanda lityum pillerin hızlı şarjının nihai bir parçasıdır. 

Yiğit Akü Olarak İklim Değişikliğinin Korunması İçin Neler Yapıyoruz? 

Global düzeyde uluslararası ticaret dinamikleri tekrar dizayn ediliyor. Başta AB olmak üzere ihracat yaptığımız ülkelerin çoğunluğunda yeni düzenlemelere hazırlanmaktadır. Yeşil Mutabakat ile iklim nötr bir kıta olmayı hedefleyen Avrupa Birliği aynı zamanda iklim değişikliğinin tüm dünyada hissedildiği bu süreçten rekabetçiliğini ve küresel güç konumunu koruyarak çıkmayı amaçlamaktadır. 
Kaynakların hızla tükendiği, iklim değişikliğinin etkilerinin derinden hissedildiği bu dönemde Yiğit Akü’nün çevresel konularda duyarlılığı giderek artmaktadır. Yeşil dönüşüm amacıyla atılan adımlar verimlilik artışı sağlama, piyasalarda rekabetçi olma, yeni istihdam alanları yaratma, katma değeri artırma gibi önemli ekonomik avantajları da beraberinde getirmektedir.
CO2 emisyonlarının azaltılması için büyük çaba sarf ediyoruz, enerji verimliliğini çok önemsiyoruz. Sürdürülebilirlik bizim için en önemli konuların başında geliyor.
Yiğit Akü her zaman CO2 emisyonunun azaltılması için daha yeni ve çevreci çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dünyada enerji üretimi, enerjinin aktarılması ve depolanması konusu, gelişen teknoloji ve sürdürülebilirlik politikalarının uygulanmaya başlamasıyla yeniden ele alınmaktadır. Piller ve ileri teknoloji bataryalar, karlı ve sürdürülebilir politikaların hayata geçmesinde güç yönetimi olarak ele alındığında; bugün olduğu gibi gelecekte de kritik noktalarda görev üstlenmeye devam edecektir. Diğer yandan dijitalleşme batarya sektörüne yeni açılımlar da kazandırmaktadır.

Yiğit Akü’nün yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları yönetimindeki ürün çeşitliliği, hemen hemen her endüstri koluna yönelik tasarımları tüketici ile buluşmaktadır. Ürünlerde oluşturulan yenilikler ve gelişime paralele olarak her yıl artan satış rakamlarımız, bilinirliği güçlenmekte ve güvenirliği perçinlenmektedir.
Fabrikalarda kullanılan elektrikli araçların (elektrikli forklift ve istifleme araçları, golf araçları, temizlik makinaları vb) içerisinde kullanılan lityum akü çözümü sunan Yiğit Akü, çevre dostu lityum aküler ile tüm fabrikalardaki elektrikli araçları dönüştürmeye davet ediyor. 

Yiğit Akü’nün Lityum Akü sektöründe yaptığı çalışmalar nelerdir?

YİĞİT AKÜ sahip olduğu prototip üretim tesisi ile, 2009 yılından beri yürüttüğü AR-GE faaliyetleri sonucu “Distalong” markası adı altında lityum tabanlı hücreler geliştirmiştir. Yiğit Akü’nün yürüttüğü ARGE Projeleri ile, katot ve anot aktif malzemeleri ve torba tipi hücre üretim teknolojileri üzerine derin bir bilgi birikimi oluşmuştur.

Yiğit Akü, başarı ile tamamlanan Kamu Destekli Inovatif Projeler ile de adından sıkça söz ettirmiştir.

Yiğit Akü, özellikle AGV, forklift, mekik, transpalet, ups ve istif makinalarında kullanılmak üzere tasarladığı, kullanım ömrü uzun olan ve uzun vardiya/yoğun çalışma saatleri boyunca maksimum araç kullanılabilirliğini sağlayacak şekilde kısa sürede şarj edilebilen tüm elektrikli araçlara sunduğu tak-çalıştır lityum aküleri ile sektörde öncü firmalara hizmet vermektedir.