BÜYÜK ÖLÇEKLİ ENERJİ KESİNTİSİNDE BİZİ NASIL BİR DÜNYA BEKLİYOR?

08 Ağustos 2023 Ülkelerin, teknolojik inovasyon ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan öte gerçek anlamda hem ekonomik hem de sosyal açıdan kalkınabilmeleri için enerji vazgeçilmez bir unsur halini almıştır.

Elektrik enerjisi, bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişiminin en temel ve sürükleyici gereksinimlerinden biridir. Hassas cihazların kullanımının artması ve günümüz ekonomik şartları nedeniyle; elektrik enerjisinin kesintisiz, güvenilir, güç kalitesi problemlerinden arındırılmış ve aynı zamanda ucuz olması gerekmektedir.

Bugüne kadar modern güç sistemleri üzerinde tecrübe edilen elektrik kesintilerinin farklı nedenler sonucu meydana gelmesine rağmen, belirgin olarak etkiledikleri alanın geniş olması, ekonomik kayıpların çok fazla olması ve sosyal hayatın durma noktasına gelmesi bakımından büyük benzerlik gösterdiği görülmektedir.

Herhangi bir büyük ölçekli enerji kesintisi meydana geldiğinde üretimin durması, üretim ünitelerindeki ürünlerin hasar görmesi, satışların ve hizmetlerin gerçekleştirilememesi, bazı gıda ürünlerin bozularak kullanılamaz hale gelmesi ekonomiyi doğrudan etkilerken sosyal açıdan da toplum ve insan yaşamı üzerinde önemli kayıplara neden olmaktadır.  

Olası enerji kesintilerinin sadece internet üzerinden yapılan işlemleri göze aldığımızda ülkelere olan kayıpları dünya ekonomisini sarsacak büyüklüktedir. Örneğin internet kullanımının en yüksek seviyede olduğu Almanya’ nın bir günlük internet kesintisinin ekonomik kaybının $1,498,942,239, İngiltere’ de ise bu rakamın $3,271,132,526 olduğunu hatırlayarak enerjide sürdürülebilirliğin günümüzün en önemli gelişme alanı ve belki de kırılma noktası olarak karşımızda durduğunu söyleyebiliriz.

Unutmayalım ki bilim, tarih boyunca kesintisiz bir güce ve onu sağlayabilecek olan pil ve batarya teknolojilerine hiç bu kadar ihtiyaç duymamıştı. 

Sürdürülebilir bir ekonomi için enerji ve bunu sürdürülebilir kılmak için ise elimizdeki anahtarın “Lityum Tabanlı Piller” olduğunu hatırlatıyor ve gelin “Dünyayı birlikte koruyalım” diyoruz.