KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN LİTYUM TABANLI PİLLER

14 Ağustos 2023 18. Yüzyılın ikinci yarısında başlayan sonrasında ise insanlık tarihinin daha sık aralıklar ile kimilerine göre önemli değişiklikler geçirmesine neden olan, kimilerine göre kırılımlar yaşatan, kimilerine göre ise tarihin sıfır noktasına dönüşü hızlandıran en önemli olay Sanayi Devrimi’dir.

Matbaa’nın icadından yapay zekaya ve nesnelerin internetine insanlık tarihinin son birkaç yüzyılda aldığı mesafe, ihtiyaç duyduğu enerjinin katlanarak artmasına neden olmuştur.

Bilimin en önemli icadının yeni ihtiyaçlar üretmek olduğunu söylemek de doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Enerji günümüz hayatının ayrılmaz bir parçası olup, enerjinin kullanılmadığı sektör hemen hemen hiç kalmamıştır. Bu sebeple iletimi ve dağıtımı en kolay, esnek ve ekonomik olan elektrik enerjisi en uzak noktalara bile kolayca taşınmış ve her alanda günlük hayatın içerisinde yer almıştır. Özellikle son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle elektrik enerjisine olan gereksinin daha da artmış ve günlük yaşamda elektrik enerjisinin kullanılmadığı bir an bulunmaz hale gelmiştir.

<

Dünyanın, 21.yüzyılda karşı karşıya bulunduğu en büyük sorunlarından biri güvenli enerji tedariğidir. Günümüzde, ülkelerin enerjiyi üretme ve kullanma biçimi sürdürülebilir değildir. Bunun en açık kanıtı insan kaynaklı iklim değişikliğidir. İklim değişikliğine bağlı olarak, oluşan doğal felaketlerin gelecek yıllarda da giderek artması beklenmektedir.

Türkiye, iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan ülkeler arasında ve özellikle iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelere yakın bir coğrafyadadır.

Unutmayalım ki bilim, tarih boyunca kesintisiz bir güce ve onu sağlayabilecek olan pil ve batarya teknolojilerine hiç bu kadar ihtiyaç duymamıştı. 

Sürdürülebilir bir ekonomi için enerji ve bunu sürdürülebilir kılmak için ise elimizdeki anahtarın “Lityum Tabanlı Piller” olduğunu hatırlatıyor ve gelin “Dünyayı birlikte koruyalım” diyoruz.