LİTYUM PİLİN ÇALIŞMA PRENSİBİ NASILDIR?

29 Şubat 2024

Anot: Elektrokimyasal bir hücrede yükseltgenmenin gerçekleştiği elektrottur.

Katot: Elektrokimyasal bir hücrede indirgenmenin gerçekleştiği elektrottur.

Aktif Malzeme: Pilin içerisinde elektrokimyasal olarak reaksiyona giren kimyasal türlere verilen isimdir.

Elektrolit: Bir hücrede pozitif ve negatif elektrotlar arasında iyonik iletkenliği sağlayan ortamdır.

ÇEVRİM SAYISI:

Bir pilin kullanılabilir durumda şarj ve deşarj olma sayısı olarak tanımlanmaktadır.

TEORİK GERİLİM:

Hücre içerisindeki türlerin standart potansiyellerinin farkı olarak ifade edilir.

TEORİK KAPASİTE:

Bir hücrenin şarj edildikten sonra 1 saat içinde geri verebileceği enerji miktarıdır.

Birimi amper.saat cinsinden verilmektedir.

ENERJİ YOĞUNLUĞU

Akünün birim ağırlığında veya birim hacminde depolayabileceği elektrik enerjisi miktarına Enerji Yoğunluğu adı verilir.

ŞARJ VERİMLİLİĞİ (CHARGE EFFICIENCY)

Tam şarjlı bir aküden tam deşarj olana kadar çekilen enerji miktarının, aynı akünün yeniden tam şarj edilmesi için aküye verilen enerji miktarına oranı olarak tanımlanır.

DEŞARJ DERİNLİĞİ (DEPT OF DISCHARGE-DoD)

Akünün %100 dolu durumundan %0 tam boş durumuna kadar olan deşarj edilme oranıdır.

%80 DoD demek akünün Ah olarak belirtilen kapasitesinin %80’ine kadar deşarj edilmesi anlamına gelir.

ŞARJ DURUMU (STATE OF CHARGE-SoC)

Akünün % olarak doluluk oranını ifade eder. Genellikle akü kutup başlarındaki gerilim ile SoC değeri arasındaki ilişki akünün teknolojisine göre değişir.

ÇEVRİM ÖMRÜ (CYCLE)

Akünün belli bir  DoD seviyesine kadar deşarj ve sonra tam şarj edilmesine bir “çevrim” denir.

Akü Ah olarak belirtilen kapasitesini %80’e kadar koruyacak şekilde kaç kez şarj/deşarj “çevrimine” sokulabiliyor ise o akünün “çevrim ömrü” o sayıya eşittir.

C-RATE

Deşarj hızı aynı zamanda C-oranı (Capacity Rate-Kapasite oranı) ile açıklanır.

1C ifadesi bir pilin kapasitesinin 1 saatte tamamen deşarj edilmesini gerçekleştiren akım değeridir.

Bataryalarımız sürekli olarak 1C ile deşarj olmaktadır.

Anlık olarak 2C verebilmektedirler.

Lityum pillerin işleyişi, pilin her iki uçtan geçen bir elektrik akımına ihtiyaç duyar. Elektrik akımı verildiğinde, sıvı elektrolit içinde bulunan pozitif ve negatif yüklü lityum iyonları, anot ve katot arasında hareket eder. Bu süreçte depolanan elektrik enerjisi, pilin içinden geçerek cihazın ihtiyaç duyduğu ekipmanlara aktarılır. Bu sayede, pilin güç yoğunluğuna bağlı olarak cihaz, tüm işlevlerini yerine getirebilir.