LİTYUM TABANLI PİLLER

29 Şubat 2024

Enerji günlük hayatımızda vazgeçemeyeceğimiz ihtiyaçların başında gelmektedir. Özellikle mobil uygulamalarda enerji depolama ve kullanımı pillerle gerçekleşmektedir. Piller temel olarak elektriksel enerjiyi kimyasal enerji olarak depolayan ve istendiğinde tekrar elektrik enerjisi olarak geri verebilen araçlardır.

Lityum tabanlı piller, mobil uygulamalarda pazarın büyük bir kısmını kontrol etmektedir. Elektrikli cihazlarımızın tamamı lityum tabanlı pillerle donatılmıştır.

Piller genel olarak şarj edilme özelliklerine göre 2 ana başlıkta incelenmektedir.

Primer Pil: Şarj edilebilme özelliği bulunmayan tek kullanımlık piller.

Seconder Pil: Şarj edilebilme özelliği olan tekrar kullanılabilir piller.

Aynı zamanda lityum piller fiziksel şekilleri itibari ile 3 ana başlıkta incelenebilir; kese, silindirik ve prizmatik tipler olmak üzere.. Silindirik hücre, pil içerisindeki unsurların rulo gibi sarılması, metal bir muhafaza içerisine yerleştirilmesi ve elektrolit doldurulup kutup başının yerleştirilmesiyle üretilmektedir. Prizmatik ve kesecik hücrelerde ise anot, katot gibi pil unsurları rulo yerine birbiri üzerine katlanarak ya da üst üste koyularak paketlenmektedir.

     Kese Tip                                                                         Silindirik Tip                                                                                  Prizmatik Tip